Susannah Selnick for Lakewood City Council looking at Lake Erie

Susannah Selnick

लेकवुडका लागि

नगर परिषद

सबैका लागि आवाज

म दौडिरहेको छु किनकि म लकवुडलाई घर कल गर्नमा गर्व गर्दछु, र म यसको लागि खडा सबैकुरा मन पराउँछु - अवसर, स्वीकृति, र प्रगति। हामीले लकवुडलाई विशेष बनाउने कुरालाई कडा आवाज दिनु आवश्यक छ। हाम्रो नयाँ निवासीहरू, आप्रवासी र शरणार्थी परिवारहरू, गैर-घर मालिकहरू, र उद्यमीहरू-प्रायः पछाडि छोडिन्छन्। म हाम्रो ठूलो समुदायमा बस्ने र काम गर्ने सबैको लागि आवाज हुँ।

اور

मैले आफ्नो क्यारियर मिशन-दिमागका व्यवसायहरू र नाफारहित संस्थालाई सल्लाह दिईरहेको छ र त्यस्तै व्यक्तिहरू-लाई पहिले सिटी काउन्सिलमा ल्याउने छु।

اور

म दैनिक आधारमा स्थानीय र विश्वव्यापी परिवर्तन ल्याउन अथक प्रयास गर्दछु, र म हाम्रो सरकारबाट उही उग्र ऊर्जा हेर्न चाहन्छु। म प्रभावकारी नेताहरूलाई मद्दत गर्न समाधानहरू सिर्जना गर्न मन पराउँछु, र म उही मिशन-चालित, समस्या हल गर्ने क्षमतालाई तपाईंको सिटी काउन्सिलमा महिलाको रूपमा ल्याउने छु।

Susannah Selnick for Lakewood City Council sitting in Lakewood Park